Prisnett

Finn laveste pris

Vi er på lag med norske nettbutikker

Prisnett.no sammenligner priser fra nettbutikker med produkter i alle kategorier. Vi legger krav til at nettbutikker som publiserer sine produkter hos oss leverer direkte til den norske forbrukeren, enten på dør eller til post i butikk. Det vil si at utenlandske nettbutikker uten en norsk filial til handtering av tolldeklarasjoner ikke vil bli godkjent hos oss. Det sparer forbrukeren for ekstrautgifter som fortolling og uventet mva, og det gir ikke minst nettbutikker med norske foretaksnummer et konkurransefortrinn.

Som alle andre er vi avhengige av inntekter for å dekke kostnader vi har i forbindelse med markedsføringen vi foretar oss for å selge produktene dine. Vi hadde i 2019 i overkant av 2 millioner produktklikk samlet fra organisk søk, direktebesøk og som et resulat av effektiv markedsføring. Det gir avkastning for nettbutikkene som publiserer produkter gjennom våre tjenester.


Det skal være lønnsomt å publisere produkter gjennom Prisnett.no

Vår prismodell baserer seg IKKE på klikk, da det i svært få tilfeller fører til en god fortjeneste for nettbutikken. Vi har gjort det enkelt, og du betaler kun for antall produkter som publiseres. Pristabellen under er basert på at nettbutikken skal tjene på publisering gjennom Prisnett.no, og for at vi skal kunne dekke våre markedsføringskostnader. Enklere og rimeligere blir det ikke.

Produkter Månedspris * Oppstart **
0,00K - 1,99K 390,- 1 000,-
2,00K - 4,99K 490,- 1 000,-
5,00K - 9,99K 790,- 1 900,-
10,0K - 24,9K 990,- 1 900,-
25,0K - 49,9K 1 490,- 2 500,-
50,0K - 99,9K 1 990,- 2 500,-
100K - 249K 2 990,- 4 000,-
250K - 499K 4 990,- 4 000,-
500K - 999K 7 990,- 5 000,-
Over 1M Kontakt oss for pris
* : Priser er oppgitt eks mva og faktureres årlig.
** : Oppstart er en engangskostnad som dekker integrasjon av prisfil og profilering av nettbutikk.


Hvordan går jeg frem for å publisere mine produkter på Prisnett.no?

  1. Klargjør prisfil. - De fleste nettbutikksystemer har mulighet for å generere en prisfil. Filen må oppdateres daglig, noe som vanligvis kan gjøres automatisk fra nettbutikkens kontrollpanel. Prisfilen må inneholde minimum artikkelnummer, produktnavn, bilde-URL og pris. Skal du ha mest mulig igjen for å publisere produkter på Prisnett.no bør prisfilen i tillegg inneholde EAN/GTIN nummer, kort produktbeskrivelse, lagerstatus (på lager/ikke på lager, ja/nei, eller lignende), produsent, tilbudspris, og så mye annen informasjon som mulig.
  2. Ta kontakt med oss - Send en email til post@prisnett.no med informasjon om at du vil publisere dine produkter på Prisnett.no. Vi trenger dine firmadetaljer (Org.nr., firmanavn, postadresse, fakturainfo (post, email eller EHF), firmalogo (jpg eller png) og URL til din prisfil.
  3. Publisering av produkter - Når vi har mottatt prisfilen og firmadetaljer starter vi integrering av din nettbutikk. Når jobben er ferdig vil dine produkter vises på Prisnett.no og om prisfilen oppdateres daglig vil alt gå automatisk etter integrasjon er ferdig. Husk at jo mer informasjon prisfilen inneholder, jo ofter vil forbrukeren finne dine produkter.

Gi beskjed ved større endringer

Gjør du større endringer i nettbutikken, som f.eks. endring av kategorier eller om det legges inn veldig mange nye produkter er det viktig at vi får beskjed om disse endringene, slik at vi kan kategorisere å koble disse i systemet for at forbrukeren på enklest mulig måte skal finne akkurat dine produkter og din nettbutikk.